Starpos is een eenvoudig programma waarmee dubbelsterren kunnen worden uitgemeten (scheiding en positiehoek) door middel van een CCD camera.

Hierbij gaat men als volgt te werk:

 1. Zet een dubbelster in het beeldveld van je camera en positioneer deze ster aan de oostkant van je beeldveld.

 2. Start een belichting van bijvoorbeeld 30 seconden. Laat eerst 3 of 4 seconden belichten en schakel dan de motor van de montering uit. Laat dan de rest van de 30 seconden ( dus nog circa 26 seconden ) belichten. Het beeldje ziet er dan uit als twee bolletjes met daaraan 2 lange stersporen. De 'bolletjes' geven het begin van de belichting aan ( in het O ).

 3. Save het beeldje als een jpg file

 4. Start Starpos.

 5. Open de jpg file.

 6. Vul eerst de "pixel rate" in. Deze geeft aan hoeveel boogseconden overeenkomt met 1 pixel van je camera ( zie verder hoe je dit bepaalt )

 7. Indien je eventueel een zenitprisma zou gebruikt hebben, kruis dan het vakje "opname in spiegelbeeld" aan.

 8. Je kan nauwkeuriger meten als je het beeldje vergroot. Standaard is 100 procent, maar je vergroot best tot 200 procent of 400 procent, tot zolang de sterporen nog in je beeld passen.
  Opgepast : Je zal nu 3 posities moeten aanduiden. Eens je daar mee begint mag je niet meer de vergroting veranderen of het beeld gaan verschuiven.

 9. Klik in het midden van de hoofdster ( begin van het spoor )

 10. Klik vervolgens in het midden van de begeleider.

 11. Klik tenslotte aan het einde van het spoor van de hoofdster.

Klaar! De scheiding en de positiehoek zijn nu onderaan af te lezen.

Klik hier om het programma Starpos GRATIS te downloaden.


Starpos werd geschreven door Wouter D'Hoye.

Wat is Starpos?

Downloaden Starpos

Starpos

©1993-2013 Andromeda - Vereniging voor sterrenkunde van de Dendervallei

De 'pixel rate' geeft aan hoeveel boogseconden er overeenkomen met 1 pixel van je camera.

Dit hangt af van :

 1. Het brandpunt van je systeem (met inbegrip van eventueel focal reducer of barlow)

 2. De afmetingen van een pixel van je camera.


Wanneer je het brandpunt exact kent, dan kan je de pixel rate berekenen met de formule

PR = 3600 * arctg(pix/(1000*F))

Hierin is

 1. PR = de pixel rate in boogseconden per pixel

 2. PIX = de afmetingen van 1 pixel van de camera in micron

 3. F = het brandpunt in mm.

Wanneer je beeldje opgenomen is met 2x2 binning, vergeet dan niet de pixel rate te vermenigvuldigen met 2!


Het probleem is echter dat je het exacte brandpunt niet steeds goed kent. Er zijn immers toleranties op de telescoop zelf en eventueel focal reducer of barlow. Bij gebruik van een focal reducer hangt de mate van reductie ook af van de afstand tussen de reducer lens en de chip van de camera. Bij een Schmidt-Cassegrain telescoop hangt het exacte brandpunt ook af van de postie van de hoofdspiegel en verandert dus met het scherpstellen. Daarom is het aangeraden het exacte brandpunt eenmalig juist te bepalen. Daarvoor kan je bijvoorbeeld als volgt te werk gaan:

 1. Maak een opname van gelijk welk gebied aan de hemel.

 2. Neem 2 sterren die zo ver mogelijk uit elkaar staan en op een horizontale lijn.

 3. Meet hoeveel pixels er tussen deze 2 sterren zitten ( = PP )

 4. Meet met een planetariumprogramma (bvb Megastar of CDC) hoeveel boogminuten deze sterren in werkelijkheid van elkaar staan (= BM)

 5. De pixel rate is dan BM*60/PP

Bepalen van de pixelrate

Naar boven 5http://www.andromeda-aalst.be/Andromeda/starpos.html#widget0http://www.fotostudiopersoons.be/Andromeda/astroartplugins.html#widget0shapeimage_6_link_0