William Herschel wordt door velen terecht de "vader van de amateursterrenkunde" genoemd. Hij was een Duitse musicus die naar Engeland uitweek en oorspronkelijk als componist en organist de kost verdiende. Hij was echter een doorgedreven amateur-astronoom, die dank zij zijn zelf gebo
uwde instrumenten faam verwierf. Na de ontdekking van Uranus werd hij beroepsastronoom. Het pronkstuk van de tentoonstelling is een natuurgetrouwe maquette van de reusachtige 40-voet telescoop, gebouwd door Carlo Schauwers. Deze maquette is hiermee de derde ter wereld van deze prachtige telescoop. De tentoonstelling bevat verder heel wat foto's en afbeeldingen in verband met William Herschel, zijn zuster Caroline en zijn zoon John. Tevens is ook muziek v
an Herschel te beluisteren. Voor het tot stand komen van deze tentoonstelling zijn we veel dank verschuldigd aan de "William Herschel Society" in Bath en aan de Zwitser Andreas Maurer die ons kosteloos de plannen van de 40-voet telescoop opstuurde. De tentoonstelling was voor het eerst opgesteld tijdens het VVS-weekend van 1996. Hierna was ze gedurende een jaar te bekijken in het Europlanetarium te Genk. In januari 98 stond ze opgesteld te Heerlen (Nederland) ter gelegenheid van het 50-jarig jublileum van de Nederlandse sterrenkundevereniging Galileo. In september 98 was ze te zien in de school te Gijzegem ter gelegenheid van de week van de ruimtevaart en sterrenkunde.
 

William Herschel

Tentoonstellingen

©1993-2013 Andromeda - Vereniging voor sterrenkunde van de Dendervallei

Gerard Bodifee bij de maquette van de 40 voet telescoopTentoonstelling W.Herschel te Heerlen

VVS weekend - Carlo Schauwers en David Crawford met de Herschel 40-foot maquette.

Was Stonehenge een van de eerste sterrenkundige observatoria?
Deze site heeft zeker al zijn geheimen nog niet prijsgegeven. Andromeda vond dit een interessant onderwerp om een tentoonstelling over te bouwen. Het hoogtepunt van de tentoonstelling is een 4,5m x 4,5m grote maquette van Stonehenge, uiteraard gebouwd door onze specialist ter zake : Carlo Schauwers. Verder wordt getracht door middel van posters en afbeeldingen de bezoeker wat meer bij te brengen over dit toch wel zeer bijzonder bouwwerk. De tentoonstelling was in premiere te bekijken te Gijzegem ter gelegenheid van de week van de ruimtevaart en sterrenkunde. Daarna is ze verhuisd naar het Europlanetarium te Genk, waar ze geruime tijd door het publiek kon bekeken worden.
 

Stonehenge

Maquette van onze sterrenwacht en tentoonspreiding van onze ingebonden spreekbeurten op het VVS weekend van 1995.

VVS weekend 1995

of Lieven Persoons

Maquette van de grote telescoop van Lord Rosse te Birr (Ierland).

Eerst werd heel wat informatie verzameld zoals afbeeldingen en tekeningen. Speciaal voor deze gelegenheid is één van onze leden ‘Wouter D’Hoye’ naar Birr geweest om persoonlijk foto’s te gaan maken van de telescoop maar ook in het museum aldaar. Bovendien zijn we in het bezit geraakt van zeer gedetailleerde plans van deze telescoop. Deze zijn gemaakt door een Iers studiebureau in opdracht van de Ierse overheid in verband met de volledige restauratie van de telescoop.

De maquette is voor het éérst tentoongesteld in oktober 2009 in het Europlanetarium te Genk.

 

De telescoop van Lord Rosse

Index

Index 5http://www.andromeda-aalst.be/Andromeda/tentoonstellingen.html#widget0http://www.fotostudiopersoons.be/Andromeda/astroartplugins.html#widget14shapeimage_8_link_0
Index 5http://www.andromeda-aalst.be/Andromeda/tentoonstellingen.html#widget0http://www.fotostudiopersoons.be/Andromeda/astroartplugins.html#widget14shapeimage_9_link_0
Index 5http://www.andromeda-aalst.be/Andromeda/tentoonstellingen.html#widget0http://www.fotostudiopersoons.be/Andromeda/astroartplugins.html#widget14shapeimage_10_link_0
Index 5http://www.andromeda-aalst.be/Andromeda/tentoonstellingen.html#widget0http://www.fotostudiopersoons.be/Andromeda/astroartplugins.html#widget14shapeimage_11_link_0