Elke vrijdagavond is er in de sterrenwacht een vooraf opgesteld programma.

(Dit programma vervalt echter wanneer het helder weer is. In dat geval gaan we uiteraard waarnemen !!)


  1. Meestal beginnen we de avond met de “News updates” gebracht door Karel Cardoen. Dit is een samenvatting van het belangrijkste nieuws op gebied van sterrenkunde en ruimtevaart.

  2. We bekijken de 'astro alerts' die ons de voorbije week hebben bereikt en zien of hieruit ook interessante waarnemingen kunnen voortvloeien.

  3. We bespreken de inhoud van de tijdschriften van de maand, waarbij er elke week een of meerdere aan bod komen (Zenit, Heelal, Sky and Telecope, Astronomy en Astronomy Now)

  4. Op ongeveer maandelijkse basis bespreken we onze waarnemingsresultaten.

  5. We hebben steeds een 'onderwerp van de week'. Dit wordt op vrijwillige basis telkens door iemand van ons naar voor gebracht. Het kan zowel van praktische als theoretische aard zijn.


Om een volledig overzicht van alle weekonderwerpen ga naar het ‘spreekbeurtenarchief’ !

Waar en wanneer?

Programma

Weekonderwerpen

©1993-2013 Andromeda - Vereniging voor sterrenkunde van de Dendervallei